Arecibo Mesajı (Uzayla İletişim Yazı Dizisi – 1)

Uzayla İletişim‘ yazı dizisinde, dünyadan uzaya gönderilen iki farklı radyo mesajına, bunlardan birine cevap olduğu düşünülen ekin çemberine ve uzaydan gelen radyo sinyallerine değineceğiz. İnsanoğlunun uzaya, ya da başka bir deyişle ‘bilinmeyene‘ olan merakı ve asırlardır sorulan ‘yalnız mıyız?‘ soruları; bu mesajların çok dikkat çekmesini sağlamıştır.

Arecibo Mesajı

Arecibo Mesajı‘ olarak bilinen ve Carl Sagan‘ın yardımı ile Dr. Frank Drake tarafından hazırlanan radyo sinyali; 16 Kasım 1974‘te, henüz altın plaklar taşıyan Voyager I ve II uzaya fırlatılmadan önce (Voyagerlar 1977’de fırlatılmıştır) Porto Riko’da bulunan Arecibo Gözlemevi‘nin yenilenmesi anısına, bir defaya mahsus olarak uzaya gönderilmiştir.

Arecibo Mesajı1

Toplamda 3 dakikalık bir yayından ibaret olan mesaj, Dünya’dan yaklaşık 25.000 ışık yılı uzaklıktaki M13 yıldız kümesi hedef alınarak gönderilmiştir. Hedefte M13 yıldız kümesinin olmasının özel bir nedeni yoktur. O dönemki gök haritasında, gözlemevinin bulunduğu yerden M13 yıldız kümesinin daha dikkat çekici görünmesi nedeniyle mesaj buraya gönderilmiştir.

Tek seferlik sinyal olarak gönderilen mesaj; Dünya üzerindeki yaşama ilişkin olarak DNA’yı oluşturan elementlerin sembol ve atom numaraları, insan figürü, güneş sistemi ve Arecibo Gözlemevi’nin temsili gibi çok özet bilgiler içermektedir.

Arecibo Mesajı1e

Mesajın temel yapısı, radyo sinyali içine işlenmiş verilerden oluşmaktadır. Bu veriler, bilgisayar sistemlerinin en temel yapıtaşları olan 1 ve 0’lar ile, bir başka deyişle ikili sayı sistemi kullanılarak kodlanmıştır ve toplamda 1679 karakterden oluşur.

Arecibo Mesajı3eMesajın görsel olarak anlaşılabilmesi için 1679 sayısına dikkat edilmelidir. Zira radyo sinyali ardı ardına sıralanan verilerden ibarettir ve aslında herhangi bir görsel bilgi içermemektedir. Bu noktada 1679 sayısının yarı asal (iki asal sayının çarpımı) olması önem taşır. 73 x 23 çarpımından elde edilen 1679, bu şekilde mesajın nasıl görsele döküleceğinin de ipucunu verir.

Mesajda yer alan 1’ler ve 0’lar, sadece 73 satır, 23 sütundan oluşan bir tabloya soldan sağa sıralı olacak şekilde yerleştirildiğinde anlam kazanıyor. Dolayısıyla Arecibo Mesajı, veri içeren bir radyo sinyalinden ibaret olduğu için sadece 73 x 23 birim boyutlarında bir tabloya yerleştirilerek görsel hale getirilebilir.

Yanda yer alan görseller de Arecibo Mesajı’nın grafikleştirilmiş halleridir. Uzaya gönderilen mesaj, orijinalinde herhangi bir renk kodu içermez ve tabloya döküldüğünde siyah beyaz görünür. Aşağıdaki örneği ise mesajda yer alan verilerin sınıflandırılabilmesi ve açıklanmasının kolay olması amacıyla renklendirilmiştir.

Mesajın Bölümleri

1 – Sayılar
Arecibo Mesajıb1

Mesajın ilk kısmı, dünyada genel geçer olarak kullanılan 10’luk sayı sistemini yani; 0’dan 9’a kadar olan sayıları anlatır.

2 – Deoksiribonükleit Asit (DNA)

Arecibo Mesajıb2
Mesajın ikinci kısmı, DNA‘yı okuşturan Hidrojen, Karbon, Oksijen, Nitrojen ve Fosfor elementlerinin atom numaralarını barındırır.

3 – Şeker ve Baz Formülleri

Arecibo Mesajıb3
Üçüncü kısım da yine kimyasal formüller içerir. Burada DNA nükleotitlerinde bulunan şeker ve baz formülleri yer alır. (Nükleotit: bir tür kimyasal bileşik.)

4 – DNA’nın Yapısı ve Nükleotit Sayısı

Arecibo Mesajıb4
Mesajın dördüncü kısmında DNA’da bulunan nükleotit sayısı ve DNA’nın sarmal yapısını temsil eden bir şekil bulunur.

5 – İnsanlığa Ait Bilgiler

Arecibo Mesajıb5
Beşinci kısımda ortalama bir erkeğin boyu, insanı temsil eden bir figür ve o dönemki insan nüfusunu belirten bilgiler yer alır.

6 – Güneş Sistemi ve Mesajın Kaynağı

Arecibo Mesajıb6
Mesajın altıncı kısmında Güneş Sistemi temsili vardır ve mesajın kaynağının neresi olduğunu belirtmek için Dünya, diğer gezegenlerden farklı, dikkat çekecek şekilde hafif havada belirtilmiştir ve ayrıca hemen yukarısında bulunan insan figürü de Dünya’nın üzerinde duracak şekilde konumlandırılmıştır.

7 – Arecibo Teleskobu

Arecibo Mesajıb7
Mesajın son bölümünde ise Arecibo Teleskobu yer alır. Bu kısımda bir Arecibo Teleskobu figürünün yanı sıra teleskoptaki çanak antenin çap uzunluğuna da yer verilmiştir.

Arecibo mesajına cevap olarak oluşturulduğu düşünülen bir ekin çemberi vardır. Deniz Humması – Uzayla İletişim yazı dizisinin ikinci yazısında da bu ekin çemberine yer vereceğiz.

Sağlıcakla.


Deniz Humması – Uzayla İletişim Yazı Dizisi

1 – Arecibo Mesajı (Mevcut yazı)

2 – Wow! Sinyali

Ayrıca Konu İle İlgili Bir Diğer Deniz Humması Yazısı İçin – ‘Voyager Altın Plaklar


Kaynak :

Arecibo Message – Wikipedia

One thought on “Arecibo Mesajı (Uzayla İletişim Yazı Dizisi – 1)

Yorumlar kapatıldı.