Trajik Bir Aşk Hikayesini Anlatan Heykel: Man and Woman

İlhamını, “Kafkasların Romeo ve Juliet”‘i olarak bilinen trajik bir aşk öyküsünden alan 8 metre uzunluğundaki “Man and Woman” heykeli Gürcistanlı heykeltıraş Tamara Kvesitadze tarafından büyük bir ustalıkla yapılmış. Her gün saat 19.00’da birbirlerine doğru hareket eden heykeller, birbirlerini kucaklıyor. Heykelin 10 dakikalık hareketi boyunca, iki figür birbirinin içinden geçerek birinin yüzü doğuya, bir diğerinin yüzü ise batıya sabitleniyor.

Ali ve Nino1

Heykeller ilhamını, Azeri yazar Kurban Said tarafından da kaleme alınan ‘Ali and Nino: A Love Story’ isimli hikayeden alıyor. Tatar olan Ali; yüzü doğuya dönük, doğunun örf ve adetleri ile, Gürcü olan Nino ise yüzü batıya dönük, batının özgürlükleri ve duyarlılığıyla yetişmiş iki gençken birbirlerine aşık olur. Doğu ile batı arasındaki sınırın kıyısında, tüm aile ve toplum baskısına rağmen evlenirler. Ancak, Birinci Dünya Savaşı ve Rus Devrimi nedeniyle Kızıl Ordu’nun Azerbaycan’a girmesi ile aşıklar ayrılırlar; zira Ali ülkesini savunmak için savaşa gider ve ölür.

Gürcistan‘ın başkenti Batum‘da deniz kenarında yer alan heykellerin birbirlerini kucaklayıp sonra ayrılmaları, Rus istilası sonrası ayrı düşmelerini, yüzlerini Batı ve doğuya dönmeleri ise geçmişlerini temsil ediyor.