İlginç BilgilerSerbest Kürsü

Harfana Nedir, Bilir Misiniz?

Köyümüzde, delikanlılar, ay ışığının çıktığı uzun kış gecelerinde, her delikanlının kendi evinden getireceği 1 kot (16 kiloluk ahşaptan yapılmış külek) buğday bir araya getirerek ve bu buğdayları vererek koyun (küçükbaş hayvan) satın alırlardı. Hemen belirtmeliyim ki, eğer delikanlı yoksul bir ailenin çocuğu ise bir kot buğday değil, 1 urup (kotun dörtte biri) buğday getirirlerdi. Bunlar bir araya toplanırdı. Toplanan buğdaylar bedel olarak verilerek bir koyun satın alınırdı. Para verilmezdi. Sonra, onun kesilmesi, yüzülmesi, parçalanması yapılırdı.

Bunu genellikle birlikte yaparlardı. Nazlarının geçtiği bir eve gidilerek evin kadınından pişirilmesi sağlanırdı. Piştikten sonra, her delikanlının kendi evinden getirdiği ekmek, soğan, peynir, çatal bıçak ve benzeri şeylerle karın üzerinde bir yemek düzeni oluşturulurdu. Ay ışığında yemek yenir sohbet edilir, ardından mahalli oyunlar onanır ve mahalli türküler söylenirdi. Bununla da yetinilmez, ilkel usullerle yapılan kızakla meyilli yollarda kayılırdı.

Bu etkinlik doyana ve bıkana kadar devam ederdi; bazen sabaha kadar sürerdi. Etkinlik karda yapıldığı için donma ve üşüme olmaz mıydı diye sorulabilir. Bir kere yemek yenen yere ateş yakıldığı için genellikle üşünmezdi. Karlı yollar, o kaymalar yüzünden buza dönerdi. İşte bu eğlenceye harfana denilmektedir. Babam bu etkinliğe katılmamıza izin vermezdi. Sabah olunca delikanlılar anlatırlardı o geceyi. Hem de ballandıra ballandıra. İçimde ukde kalmıştır.

Av. İlker Hasan Duman


 – Bu yazı ilk olarak Av. İlker Hasan Duman tarafından İnşaat Hukuku Çalışma Grubu, E-Mail Grubu’nda paylaşılmış, daha sonra kendisinin izni ile Deniz Humması’nda yayınlanmıştır.

Türk Dil Kurumu’ndan..

Külek : Bal, yağ, yoğurt vb. şeyler koymaya yarar tahta kova.

Kot : Yörelere göre değişen ölçüde tahıl alabilen, tahtadan yapılmış bir ölçek.

Urup : Bir şeyin dörtte biri, çeyrek.