Yılın İlk Cemre’si düştü

Dün ilk cemre havaya düştü. Peki cemre ne demektir?

Cemre kelimesi Arapça kökenli olup anlamı “ateş” veya “kor” anlamına gelmekte. Halk arasında ise cemre düşmesi baharın gelmesini müjdeler. Deniz Karakurt’un “Türk Söylence Sözlüğü”ne göre Türk ve Altay halk kültüründe ve mitolojisinde İmre (İmere veya Emire) adı verilen yaratığın neden olduğuna inanılır. İlkbaharda görünüp titrek ışıklar saçarak göğe yükselir, sonra buzların üzerine düşerek onları eritir, oradan da yere girer. Son olarak ısınmış topraktan buhar yükselir.

Azerbaycan Türklerinin yaratılışla ilgili eski inançlarından kaynaklanan ve Nevruz Bayramından önce, yılın son Çarşamba gününde yapılan “boz ayın dört çarşambası”, uygulamasını ifade eden “Cemle” sözcüğü de “Cemre” ile aynı kelimedir.

Dün ilk cemre havaya düştü. Sonrakiler ise; 27 Şubat’ta suya, 6 Mart tarihinde ise toprağa düşecek.